לחיזוי גורלות חינם !

 ספר הגורלות הגיע מלפני 100 שנים מוילנה למרוקו לסבא שלי  !

הסבים שלי ממשפחת לוי, אמרו שספר הגורלות יעזור לנו לגורלנו !

הסבים שלי , האמינו שאין דבר שהוא מקרי . מה שנראה לנו כסתם צירוף מקרים , הם אומרים שזה גורל !

אז מי שמאמין ורוצה לשאול על הגורל , לא ישאל אלא בכוונת הלב .

קישור לחיפוש :

 גורלות חינם !

בהצלחה

אלברט לוי

השורשים : הקשר של משפחתי  עם תופעת הערצת הקדושים בקרב יהודי מרוקו

 הזכויות שמורות ל אלברט לוי 
lalbert@walla.co.il

יוזם, ועורך האתר

טלפון 052-5547077