גורלות  - תשובה לבחירתך - כאן דף מקורי עם מספר תשובות בהתאם לאות שבחרת

תשובות מ  ט     עד  יח     חזרה לדף השאלות

2