גורלות  - תשובה לבחירתך - כאן דף מקורי עם מספר תשובות בהתאם לאות שבחרת

תשובות מ  יט     עד   ל         חזרה לדף השאלות

3