גורלות  - תשובה לבחירתך - כאן דף מקורי עם מספר תשובות בהתאם לאות שבחרת

תשובות מ  סד     עד   עב    חזרה לדף השאלות

7